Thép chế tạo SCM440

Thép chế tạo SCM440 là mác thép theo tiêu chuẩn JIS của Nhật. Thép chế tạo SCM440 có độ chống mài mòn rất cao. Thép chế tạo SCM440 thường được sử dụng rộng rãi làm bánh răng, chi tiết máy, trục máy, trục cán, ...