Chính sách đổi sản phẩm

 * Áp dụng từ: 01/01/2018.

 * Nơi thực hiện đổi sản phẩm: Sevit Special Steel.

1. Sản phẩm áp dụng chính sách

 - Sản phẩm lỗi do nhà sản xuất bao gồm: Sản phẩm bị bọt khí, thành phần hóa học không đúng như tiêu chuẩn đã công bố.

 - Sản phẩm không phù hợp với nhu cầu của Bên Mua do lỗi của Bên Bán bao gồm: Cắt sai quy cách đặt hàng, xử lý nhiệt không đúng theo yêu cầu của Bên Mua.

2. Sản phẩm không áp dụng chính sách

 - Sản phẩm không sử dụng được do lỗi của Bên Mua bao gồm nhưng không giới hạn như: Đặt sai quy cách cần sử dụng, không tuân thủ các khuyến cáo, hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp, ...

 - Sản phẩm đã qua gia công, xử lý nhiệt (không áp dụng đối với trường hợp sản phẩm lỗi do nhà sản xuất).

 - Không còn đầy đủ phiếu giao hàng kiêm phiếu xuất kho, hóa đơn giá trị gia tăng và các chứng từ khác kèm theo khi giao hàng.

 - Sản phẩm đã được giao cho Bên Mua trên 05 ngày kể từ ngày giao hàng.

3. Điều kiện đổi trả

 - Sản phẩm còn nguyên hiện trạng, chưa qua gia công, chưa qua xử lý (không áp dụng đối với trường hợp sản phẩm lỗi do nhà sản xuất).

 - Còn đầy đủ phiếu giao hàng kiêm phiếu xuất kho và hóa đơn giá trị gia tăng và các chứng từ khác kèm theo khi giao hàng.

 - Trường hợp hàng hóa bị lỗi như không đúng quy cách đặt hàng, xử lý nhiệt không đạt yêu cầu thì các bên kiểm tra lại thông tin đặt hàng để xác định lỗi. Bên Mua được quyền đổi sản phẩm nếu do lỗi của Bên Bán gây ra.

 - Trường hợp hàng hóa bị lỗi mà bằng cảm quan bên ngoài không thể phát hiện như bọt khí, thành phần hóa học không đúng tiêu chuẩn đã công bố của nhà sản xuất thì các bên thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm định. Bên Bán hỗ trợ Bên Mua liên hệ nhà sản xuất tiến hành đổi sản phẩm.

4. Chính sách đổi sản phẩm

 - Bên Bán tiến hành đổi sản phẩm cho Bên Mua đối với các trường hợp nêu tại Mục I của Chính sách này.

 - Bên Bán tiến hành đổi sản phẩm cho Bên Mua trong vòng 05 kể từ ngày hai bên xác định được lỗi và Bên Bán nhận lại sản phẩm được phép đổi.

 - Trường hợp xử lý nhiệt không đúng theo yêu cầu của Bên Mua thì Bên Bán sẽ xử lý lại mà không tính phí.

V. Quy trình đổi sản phẩm

Quy trình đổi sản phẩm