Thép tròn đặc SCM440H

Thép tròn đặc SCM440H là mác thép theo tiêu chuẩn JIS hoặc KS. Thép tròn đặc SCM440H có độ chống mài mòn rất cao và đặc biệt độ cứng sẵn có từ 25-35HRC. Thép tròn đặc SCM440H thường làm bulong neo, ...

Hiển thị / 0 kết quả

Sắp xếp: