Thép khuyến mãi

Khi đặt hàng online thép SKD11, SKD61, SCM440H được cắt và bó sẵn combo thì khách hàng sẽ được khuyến mãi giảm giá và giao hàng trong vòng 24h. Gọi 0332 91 61 61

Hiển thị 1 5 / 5 kết quả

Sắp xếp:

Thép tròn đặc SCM440H (50*1000*5pcs)

2797000

Dịch vụ kèm theo:

- Giao hàng tận nơi nhanh chóng;

- Miễn phí đường cưa, công cắt;

- Thanh toán tiện lợi qua VN-Pay.

Thép tròn đặc SCM440H (45*1000*5pcs)

2261000

Dịch vụ kèm theo:

- Giao hàng tận nơi nhanh chóng;

- Miễn phí đường cưa, công cắt;

- Thanh toán tiện lợi qua VN-Pay.

Thép tròn đặc SCM440H (40*1000*5pcs)

1789000

Dịch vụ kèm theo:

- Giao hàng tận nơi nhanh chóng;

- Miễn phí đường cưa, công cắt;

- Thanh toán tiện lợi qua VN-Pay.

Thép tròn đặc SCM440H (30*1000*5pcs)

1007000

Dịch vụ kèm theo:

- Giao hàng tận nơi nhanh chóng;

- Miễn phí đường cưa, công cắt;

- Thanh toán tiện lợi qua VN-Pay.

Thép tròn đặc SCM440H (25*1000*5pcs)

721000

Dịch vụ kèm theo:

- Giao hàng tận nơi nhanh chóng;

- Miễn phí đường cưa, công cắt;

- Thanh toán tiện lợi qua VN-Pay.