Thép tròn đặc SCM440

Thép tròn đặc SCM440 là mác thép theo tiêu chuẩn JIS của Nhật. Thép tròn đặc SCM440 có độ chống mài mòn rất cao. Thép tròn đặc SCM440 thường được sử dụng rộng rãi làm bánh răng, chi tiết máy, trục máy, trục cán, ...

Hiển thị / 0 kết quả

Sắp xếp: