Loại thép

Hiển thị 41 49 / 49 kết quả

Sắp xếp:

Thép tròn đặc SKD61 (Phi 28 - Phi 180)

110000

Phi: 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180.

Dịch vụ kèm theo:

- Giao hàng tận nơi nhanh chóng;

- Miễn phí đường cưa, công cắt;

- Thanh toán tiện lợi qua VN-Pay. 

Thép tròn đặc SKD61 (Phi 190 - Phi 280)

115000

Phi: 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280.

Dịch vụ kèm theo:

- Giao hàng tận nơi nhanh chóng;

- Miễn phí đường cưa, công cắt;

- Thanh toán tiện lợi qua VN-Pay. 

Thép tấm SKD61 (Dày 10 mm - Dày 315 mm)

125000

Thép tấm SKD61 (Dày 10 mm - Dày 315 mm): Hàng chẻ.

Dịch vụ kèm theo:

- Giao hàng tận nơi nhanh chóng;

- Miễn phí đường cưa, công cắt;

- Thanh toán tiện lợi qua VN-Pay. 

Thép FDAC (E.Q SKD61 Free Cutting)

168000

Phi: 60, 90.

Dịch vụ kèm theo:

- Giao hàng tận nơi nhanh chóng;

- Miễn phí đường cưa, công cắt;

- Thanh toán tiện lợi qua VN-Pay. 

Thép DAC (E.Q SKD61) - Dày 26 MM

112000

Rộng (mm): 155, 185, 205, 235.

Dịch vụ kèm theo:

- Giao hàng tận nơi nhanh chóng;

- Miễn phí đường cưa, công cắt;

- Thanh toán tiện lợi qua VN-Pay. 

Thép KDA1S (E.Q SKD61 Improved)

112000

Dày (mm): 26, 32, 38.

Dịch vụ kèm theo:

- Giao hàng tận nơi nhanh chóng;

- Miễn phí đường cưa, công cắt;

- Thanh toán tiện lợi qua VN-Pay. 

Thép tấm S50C (Dày 10 mm - Dày 14 mm)

34000

Dày (mm): 10, 12, 14.

Dịch vụ kèm theo:

- Giao hàng tận nơi nhanh chóng;

- Miễn phí đường cưa, công cắt;

- Thanh toán tiện lợi qua VN-Pay.

Thép tấm S50C (Dày 16 mm - Dày 85 mm)

34000

Dày (mm): 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85.

Dịch vụ kèm theo:

- Giao hàng tận nơi nhanh chóng;

- Miễn phí đường cưa, công cắt;

- Thanh toán tiện lợi qua VN-Pay.

Thép tấm S50C (Dày 90 mm - Dày 155 mm)

36000

Dày (mm): 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 155.

Dịch vụ kèm theo:

- Giao hàng tận nơi nhanh chóng;

- Miễn phí đường cưa, công cắt;

- Thanh toán tiện lợi qua VN-Pay.