Thép Cacbon S50C

Thép Cacbon S50C là mác thép theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản. Thép S50C thường làm khuôn tiêu chuẩn, linh kiện máy móc - xe máy, ...

Hiển thị 1 3 / 3 kết quả

Sắp xếp:

Thép tấm S50C (Dày 10 - 14)

28000

Thông tin kỹ thuật thép tấm S50C (Dày 10 mm - 14 mm):

 - Chiều dày: 10, 12, 14.

 - Chiều rộng: Đến 1000.

 - Chiều dài: Đến 3000.

Thép tấm S50C (Dày 16 - 85)

26000

Thông tin kỹ thuật thép tấm S50C (Dày 16 mm - 85 mm):

 - Chiều dày: 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85.

 - Chiều rộng: Đến 1000.

 - Chiều dài: Đến 3000.

Thép tấm S50C (Dày 90 - 150)

27000

Thông tin kỹ thuật thép tấm S50C (Dày 90 mm - 150 mm):

 - Chiều dày: 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 150.

 - Chiều rộng: Đến 1000.

 - Chiều dài: Đến 3000.