Thép hợp kim SCM440

Thép hợp kim SCM440 là mác thép theo tiêu chuẩn JIS của Nhật. Thép hợp kim SCM440 có độ chống mài mòn rất cao. Thép hợp kim SCM440 thường được sử dụng rộng rãi làm bánh răng, chi tiết máy, trục máy, trục cán, ...

Hiển thị 1 9 / 9 kết quả

Sắp xếp:

Thép tròn đặc SCM440H (35*1000*5pcs)

1415000

Thông số sản phẩm thép tròn đặc SCM440H:

 - Đường kính: 35 mm.

 - Chiều dài: 1000 mm.

 - Số lượng: 05 cây.

Thép tròn đặc SCM440H (32*1000*5pcs)

1309000

Thông số sản phẩm thép tròn đặc SCM440H:

 - Đường kính: 32 mm.

 - Chiều dài: 1000 mm.

 - Số lượng: 05 cây.

Thép tròn đặc SCM440H (30*1000*5pcs)

1146000

Thông số sản phẩm thép tròn đặc SCM440H:

 - Đường kính: 30 mm.

 - Chiều dài: 1000 mm.

 - Số lượng: 05 cây.

Thép tròn đặc SCM440H (28*1000*5pcs)

999000

Thông số sản phẩm thép tròn đặc SCM440H:

 - Đường kính: 28 mm.

 - Chiều dài: 1000 mm.

 - Số lượng: 05 cây.

Thép tròn đặc SCM440H (25*1000*5pcs)

722000

Thông số sản phẩm thép tròn đặc SCM440H:

 - Đường kính: 25 mm.

 - Chiều dài: 1000 mm.

 - Số lượng: 05 cây.

Thép tròn đặc SCM440 (22*1000*5pcs)

542000

Thông số sản phẩm thép tròn đặc SCM440:

 - Đường kính: 22 mm.

 - Chiều dài: 1000 mm.

 - Số lượng: 05 cây.

Thép tròn đặc SCM440 (20*1000*5pcs)

446000

Thông số sản phẩm thép tròn đặc SCM440:

 - Đường kính: 20 mm.

 - Chiều dài: 1000 mm.

 - Số lượng: 05 cây.

Thép tròn đặc SCM440H (18*1000*5pcs)

361000

Thông số sản phẩm thép tròn đặc SCM440:

 - Đường kính: 18 mm.

 - Chiều dài: 1000 mm.

 - Số lượng: 05 cây.

Thép tròn đặc SCM440 (16*1000*5pcs)

272000

Thông số sản phẩm thép tròn đặc SCM440:

 - Đường kính: 16 mm.

 - Chiều dài: 1000 mm.

 - Số lượng: 05 cây.